Algemene Voorwaarden

Your Journey – Soulproviding

 • Een reservering komt pas definitief tot stand bij het retourneren van het inschrijfformulier en het voldoen van de aanbetaling.
 • Buiten één maand voor vertrek dient enkel de aanbetaling van 30% te worden voldaan. Het restant dient uiterlijk één maand voor vertrek te zijn voldaan. Bij boekingen binnen één maand voor vertrek dient het volledige bedrag in één keer te worden voldaan.
 • Bewaak bij deelname aan het programma je eigen grenzen, het geschiedt op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. Het staat deelnemers altijd vrij om af te zien van te volgen onderdelen. Het afzien van deelname aan onderdelen geeft echter geen recht op teruggave van het geld van het reeds gereserveerde onderdeel en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • De locaties zijn met zorg uitgezocht om deelnemers tijdens de cursus of retrait een leefbare en veilige omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Op deze wijze dragen we samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
 • Ditzelfde geldt voor elkaars en de locatie zijn eigendommen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retreat niet toegestaan, tevens is de locatie rookvrij.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte retreat bij te wonen, (mede door bijvoorbeeld klachten passende bij Covid 19) is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 48 uur voor aanvang zijn doorgegeven.
 • Bij eventuele annulering waar geen vervangende deelnemer is gevonden, zullen de daadwerkelijk gemaakte reserveringen welke niet geannuleerd kunnen worden volledig doorberekend worden. Een annuleringsverzekering wordt dan ook geadviseerd.
 • De deelnemer heeft recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld bij annulering door de organisator. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Bespreek alvorens een activiteit te starten lichamelijke klachten altijd met de begeleider. De activiteiten zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Lichamelijke en/of psychische klachten dienen daarom altijd met een gekwalificeerd arts besproken te worden.
 • Bij onvoorziene omstandigheden heeft de organisator het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat. De organisator zal dit voor aanvang aan de deelnemers mededelen.
 • Gedurende het retreat is het maken van video/film of geluidsopnames uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisator.
 • Wanneer een geschil zich zou voordoen, zullen partijen zich inzetten naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 • De deelnemer verklaart zich bij boeking akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Hello beautiful soul, let's connect!